Oplysninger

Redningshunden-Danmark

Generelle oplysninger

 

Hjælp os med nyhedsbrevet

 

Uden jeres hjælp og bidrag til nyhedsbrevene kan der mangle den alsidighed, som kan være med til at gøre det spændende stof at læse. Det er jo også rart at få informationer om, hvad der rører sig omkring hos redningshundene i alle dele af landet.

 

Indsendt materiale betragtes som foreningens ejendom, medmindre andet aftales. Materiale kan indsendes under alle former - håndskrevet, maskinskrevet, DVD/ CD eller e-mail. Billeder modtages meget gerne. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at korrektur rette indsendt materiale.

 

Anonyme indlæg optages ikke. "Mudderkastning" er forbudt, mens indlæg, der lægger op til en sund og saglig debat, er meget velkomne.

 

Send til email adresse: bestyrelse@redningshunden-danmark.dk

 

 

 

Oplysninger om hundene

 

Redaktionen opfordrer til, at I så vidt muligt oplyser hundenes race og fulde stambogsnavne (for DKK stambogsførte hundes vedkommende), når I indsender artikler, indlæg og resultater m.v.

 

 

 

Bliv medlem af RDA

 

Som aktivt medlem af Redningshunden Danmark (RDA) optages hundeførere og instruktører tilknyttet Redningsberedskabet i Danmark. Enhver kan optages som passivt medlem. RDA er medlem af Internationale Rettungshunde Organisation (IRO) og samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK) samt Svenska Brukshundklubben (SBK).

 

For at blive medlem bedes du kontakte bestyrelsen på: bestyrelse@redningshunden-danmark.dk

 

 

 

Kontingent

 

• Aktivt medlem (enkelt): 250 kr. årlig

• Aktivt medlem (husstand - to personer): 400 kr. årlig

• Passivt medlem: 100 kr. årlig

 

 

 

Bankoplysninger

 

Danske Bank, reg.nr. 1551 og kontonr. 1658 4886

 

 

 

IPO-R dommere (nationale)

 

International FCI dommer Søren Schou - tlf. 47 31 69 68 e-mail: sc@fpr.nu

 

 

Økonomisk tilskud fra RDA

 

Når der er penge til det, giver RDA økonomisk tilskud til hundeførere, som på RDA's vegne stiller til pt. følgende arrangementer:

 •  Internationale IPO-R prøver/konkurrencer i udlandet (i disciplinerne spor, rundering og ruinsøg)
 • IPO-R VM
 • IRO's Mission Readiness Test i udlandet
 • IRO arrangerede kurser i udlandet i ruinsøg, rundering og spor
 • Andre redningshunderelaterede kurser fortrinsvis i udlandet

 

 

 

Der kan ydes tilskud til betaling af startgebyret og til rejseomkostninger. Ansøgningsskema udfyldes og sendes til bestyrelsen minimum en uge inden prøven/konkurrencen. Ansøgeren får først besked om tilskuddets størrelse i december måned, når alle indkomne ansøgninger er behandlet, og kun hvis krav om beretning er opfyldt.

 

Ansøgningsskema

 

Rapporten skal være udformet således, at foreningens læsere får et godt indblik i, hvordan det aktuelle arrangement er foregået, bedømmelser, personlige oplevelser for samtlige deltagere samt andet, der kan være relevant for deltagere i fremtidige tilsvarende arrangementer.

 

 

 

Rapporten skal som minimum indeholde:

 

IRO-prøve:

 

Tid og sted, og organisation som afholder prøven

Navn på dommer

 

Hvis dommeren har specielle fokuspunkter beskrives disse; fx tæpper i runderingsområdet, dirigering i ruinen, skævsidninger i lydighed.

 

 Arealerne beskrives;

 

 • materiale i ruinen, hvordan var skjulene dækket

 

 • kuperet terræn, beplantning mv. i runderingen

 

 • underlag og terrænveksel på sporet

 

 • Forhindringer som var anderledes end før set

 

Valgte eftersøgningsstrategi

 

Kursus:

 

Tid og sted, og organisation som afholder kurset

Hvem kan deltage i kurset – med eller uden hund

Hvad er temaet

Teori – hvad var hovedbudskabe

Praktik

 

 • Hvad var opgaverne?
 •  
 • Hvad lærte du af nye ting?
 •  
 • Hvis der ikke var nyt stof, hvad var fokusområdet.
 •  
 • Hvilke øvelser var gode og hvorfor
 •  
 • Hvilke øvelser var dårlige og hvorfor

 

Rapporten skal give foreningens medlemmer et godt redskab som kan bruges både i træningen og ved deltagelse i fremtidige arrangementer.

 

Er rapporten ikke skrevet som angivet, eller overholdes afleveringsfristen ikke, bortfalder tilskuddet. Der kan ydes tilskud til maks. to internationale arrangementer pr. aktivt medlem pr. år.

 

En rapport kan skrives på vegne af 2 personer!

 

 

 

Deltagelse i IPO-R prøver

 

Hunden skal have en bestået V prøve for at kunne deltage i en A prøve i samme deciplin.

Hunden skal bestå 2 A prøver med god, for at kunne starte i en B prøve i samme deciplin

 

 

 

Udtagelsesregler IRO VM

 

RDA følger IRO'S regler for deltagelse.

Man skal have minimum 250 point ved en IRO prøve.

Prøver fra 1. juni året før og frem til sidste tilmelding, tæller til udtagelse til VM

 

 

Få indført titlerne i DKK stambogen

 

Man kan få indført titlen RH (Bestået redningshunde prøve) i DKK stambogen. Det skal fremgå af dokumentationen, at hunden er godkendt og hvilket stambogsnummer hunden har. Send diplom med stambogsnavn og kopi af stambog.

 

Du kan også få indført IRO prøver i DKK stambogen. Så skal du sende en kopi af dit starthæfte.

 

RH-F-A Redningshunde sporprøve A

RH-F-B Redningshunde sporprøve B

RH-FL-A Redningshunde runderingsprøve A

RH-FL-B Redningshunde runderingsprøve B

RH-L-A Redningshunde lavineprøve A

RH-L-B Redningshunde lavineprøve B

RH-T-A Redningshunde ruinsøg A

RH-T-B Redningshunde ruinsøg B

RH-W-A Redningshunde vandredning A

RH-W-B Redningshunde vandredning B

 

Kontakt Hanne K. Madsen fra DKK pr. mail HaMa@dkk.dk eller tlf. 56 18 81 24, hvis der er nogle spørgsmål.

Prisen ligger pt. på kr. 105,00 (2015-2016).

Dokumentation sendes til DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand eller send en tydelig skanning pr. mail til Hanne K. Madsen.

 

 

 

Yderligere retningslinjer

 

Der henvises til Redningshunden Danmarks vedtægter, som ligger på foreningens hjemmeside, for yderligere retningslinjer.

 

 

 

Webmaster: Mads Bødker    e-mail: mads@boedkers.dk